Opleidingen

Elektrospekt geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen die het bewustzijn en kennisniveau vergroot van personeel dat werkzaamheden verricht aan elektrotechnische en water installaties.

Om te kunnen blijven voldoen en om het opleidings- en kennisniveau van uw personeel op een zo hoog mogelijk peil te houden zijn er na de introductie cursussen ook herhalings- trajecten mogelijk.

Ten einde te voldoen aan de vraag naar goede praktijkgerichte opleidingen heeft Elektrospekt een uitgebreid opleidingenpakket samengesteld:

  • Legionellapreventie in drinkwaterinstallaties
  • Cursus – Installatieverantwoordelijke (IVW)
  • Cursus – Werkverantwoordelijke (WVW)
  • Cursus – Vakbekwaam Persoon (VP)
  • Cursus – Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
  • Cursus – Inspectie Elektrische Arbeidsmiddelen (IEA)
  • Atex Trainingen
  • Cursus – NEN 1010:2015 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

Een volledig overzicht en inhoud van de diverse opleidingen alsmede de kosten per opleiding kunnen wij u op verzoek toesturen.

Voor data, prijzen, locaties, kunt u naar de pagina van offerte aanvragen gaan.

De cursussen kunnen ook op maat en In -Company worden verzorgt.