Risicoanalyses

Uitvoeren risicoanalyses en opstellen beheersplannen

Bij een risicoanalyse wordt de gehele drinkwaterinstallatie gecontroleerd op alle punten die relevant zijn op het gebied van de Legionellapreventie zoals genoemd in ISSO 55.1 en 2.

Wij voeren een complete visuele controle uit, ook in kruipruimtes en boven systeemplafonds.

Er wordt een lijst gemaakt van alle tappunten en de aangesloten toestellen. Bij alle aangesloten toestellen controleren wij op de aanwezigheid van de juiste toestelbeveiligingen. Indien dit niet conform de regelgeving is zoals genoemd in Waterwerkblad 1.4G, adviseren wij de noodzakelijke beveiliging.

De risicoanalyse wordt in een rapportage uitgewerkt en de tappunten en toestellen wordt ingetekend op de installatietekeningen.

Het beheersplan bestaat o.a. uit een lijst met aanbevolen technische aanpassingen. Deze aanbevolen aanpassingen worden ondersteund met foto’s. Indien deze aanpassingen worden uitgevoerd resulteert dit in een eenvoudig te beheren installatie. De beheersmaatregelen die overblijven zijn reeds ingevuld in het beheersplan.

Opstellen van installatietekeningen

Goed inzicht in een installatie wordt eenvoudiger gemaakt door de aanwezigheid van goede installatietekeningen. Volgens de regelgeving dienen van alle collectieve installaties tekeningen aanwezig te zijn,  hoewel dit vaak niet het geval is.
Elektrospekt kan deze tekeningen voor u opnemen en zowel digitaal als op papier uitwerken. Het opstellen van de tekeningen tijdens de risicoanalyse scheelt u een grote investering, doordat deze werkzaamheden gecombineerd kunnen worden uitgevoerd.