Jaarlijkse controles drinkwater

Audit

Elektrospekt kan jaarlijkse audits uitvoeren op locaties waar zelf het beheer wordt uitgevoerd. Tijdens de audit worden de bijgehouden logboekbladen nagelopen. Indien er technische wijzigingen zijn geweest in de installatie dan worden deze gecontroleerd en beoordeeld. Indien de bijgehouden data daartoe aanleiding geven wordt het beheersplan aangepast. Er wordt geen nieuwe risicoanalyse of compleet beheersplan gemaakt.

Van het auditbezoek wordt een rapportage gemaakt zodat de eigenaar van het pand of de manager weet hoe het beheer wordt uitgevoerd en dit eventueel kan bijsturen.

Verplichte monsternames

De wetgeving stelt diverse soorten analyses verplicht. Onderzoek naar de aanwezigheid van Legionella is bekend bij iedereen, maar ook onderzoek op diverse andere meetpakketten zijn vaak verplicht. Dit is het geval indien er bijvoorbeeld water onthard wordt, bij afname van grote hoeveelheden water en/of indien er bepaalde apparatuur staat opgesteld in de installatie. Elektrospekt kan u adviseren welke monsters er genomen dienen te worden. Ook bij de interpretatie van de analyseresultaten kunnen wij u van dienst zijn. Indien de resultaten een overschrijding van de norm aangeven, kunnen wij deze voor u melden bij de juiste instanties en de onvolkomenheden trachten op te lossen.

Controle keerkleppen 

In iedere drinkwaterinstallatie zijn keerkleppen geïnstalleerd (ook wel beveiligingseenheden genoemd). Deze keerkleppen dienen jaarlijks gecontroleerd worden op een correcte werking. Elektrospekt kan dit voor u uitvoeren. Indien keerkleppen defect zijn kunnen deze eventueel ook door ons vervangen worden, maar dit kunt u ook laten doen door uw huisinstallateur. De uitslag van de controle wordt schriftelijk gerapporteerd zodat dit direct in het beheersplan kan worden opgenomen.