Bouwbegeleiding

Bouwbegeleiding bij nieuwbouw en renovatie

Controle (bestek)tekeningen

Bij nieuwbouw en renovatie worden installatietekeningen opgesteld. Deze tekeningen vormen de basis voor de installateur. Het is zeer aan te bevelen om in de bestekfase de tekeningen door Elektrospekt te laten controleren. Op deze manier wordt de kans verkleind dat er structurele fouten in de installatie optreden. Wij kijken met een frisse blik naar de drinkwatertekeningen. Natuurlijk moeten wij ook de tekeningen van de verwarmingsinstallatie en eventuele mechanische ventilatie tot onze beschikking hebben om hotspots te kunnen opsporen. Elektrospekt denkt ook mee bij oplossingen aangaande het beheer en doorstroming. Door jarenlange ervaring op het gebied van preventie hebben de Elektrospekt adviseurs vaak doordachte oplossingen, die de effectiviteit van de installatie kan verbeteren.

Bouwbezoeken

Dat de installatietekeningen in orde moeten zijn is duidelijk, maar de vraag blijft altijd of het dan ook op die manier wordt aangelegd. Elektrospekt voert bouwbezoeken uit om te controleren of de installatie is aangelegd zoals het op tekening staat aangegeven. Dit dient te gebeuren voordat alle leidingen worden ingestort in de vloer. Als de vloer eenmaal gestort is, zijn eventuele fouten onzichtbaar en zijn zonder grootscheepse ingrepen niet meer op te lossen. Wij maken foto’s van de aangetroffen situaties, geven ter plekke (aanvullende) adviezen en leggen alles vast in een verslag. Zeker door gebruik te maken van foto’s kunt u als installateur aantonen dat u de installatie goed hebt aangelegd.