Thermografie

Thermografie is het fotograferen van objecten met een camera die infraroodstraling detecteert. Hierdoor kan er een detectie van koude en/of warme plaatsen in een oppervlak plaatsvinden zonder dat er feitelijk contact gemaakt wordt.

Door de verschillende eigenschappen van de materialen zoals warmtegeleiding, massa van het materiaal en de vochtigheid is er veel te zien en kunnen er betrouwbare conclusies getrokken worden over de conditie van het geïnspecteerde object.

Het doel van een thermografische inspectie is het analyseren, interpreteren en rapporteren van (verborgen) gebreken aan de elektrische installatie ( s) en processen met behulp van thermografie. Vervolgens kan men met deze gegevens de geconstateerde gebreken op een effectieve wijze aanpakken.

Aan de hand van de warmtebeelden wordt een rapportage verstrekt waarin de warmtebeeldfoto’s en de bijbehorende op- en aanmerkingen worden opgenomen.