Rapportage

Inspectierapport

 

Door vooraf een inspectie plan NEN 3140 op te stellen kan men, middels een risico inventarisatie bepalen welke frequentie voor de inspecties dient te worden gehanteerd, tevens wordt de omvang van de installatie of arbeidsmiddelen geïnventariseerd. Na de inspectie wordt een deskundig en onafhankelijk inspectierapport voor elektrische arbeidsmiddelen en installaties opgesteld waarin de  resultaten van de uitgevoerde inspectie staan vermeldt.

Dit rapport toont de resultaten van de uitgevoerde inspectie aan, en de maatregelen die nodig zijn om aan het minimale veiligheidsniveau te voldoen.

Inspectie programma HDS Elektrospekt

Elektrospekt heeft een programma ontwikkeld dat inspectieresultaten middels plattegronden en duidelijke rapportages samen inzichtelijk maken waar de onvolkomenheden zich bevinden.

Inspectie en rapportage van nieuwe en bestaande elektrische installaties:

Bestaande methode:
– Aantekeningen op papieren tekeningen vaak op A0 formaat
– Vaak veel A0 tekeningen en andere papieren documenten
– Opdrachtgever krijgt in een aantal mappen / opgevouwen A0 tekeningen etc.

De nieuwe Elektrospekt methode:
– Volledig digitaal
– Aantekeningen worden in digitale vorm direct op tekeningen aangebracht
– Tekeningen, aantekeningen, rapportages worden digitaal aangeboden