NEN 2767

De NEN 2767 beschrijft de wijze voor het bepalen van de onderhoudsstaat van gebouwen en de onderdelen waar gebouwen uit bestaan. De inspectie omvat veelal visuele inspecties door de inspecteur. Na de uitvoering van de inspectie ontvangt de opdrachtgever een inspectierapport waarin de conditie staat vermeld van de onderdelen waaruit het gebouw bestaat.

De NEN 2767 beoogt een eenvoudige en objectieve meetmethode te zijn voor het bepalen van de onderhoudsstaat van gebouwen. Gebouwen bestaan, voor wat betreft de conditiemeting uit de volgende onderdelen:

  • bouwkundige;
  • installatie technische;
  • transport technische (als bijzonder onderdeel van de elektrische installaties);
  • Werktuigbouwkundige