NEN 1010

Nieuw aangelegde installaties dienen volgens NEN 1010 deel 6 te worden geïnspecteerd alvorens deze in bedrijf mogen worden gesteld.

Een NEN 1010 inspectie van een nieuw aangelegde elektrische installatie biedt een opdrachtgever de zekerheid dat eventuele fouten die tijdens de aanleg gemaakt zijn direct geconstateerd worden.

De elektrotechnische aannemer kan door de opdrachtgever direct op deze gebreken worden gewezen en zorg dragen voor herstel alvorens de installatie wordt opgeleverd of in bedrijf wordt gesteld.

De opdrachtgever is op deze wijze verzekerd van een deugdelijke, veilige installatie die voldoet aan de eisen van de Arbowet, alsmede aan de eisen zoals gesteld in de norm NEN 1010.