Medische ruimtengroepen

In instellingen zoals ziekenhuizen, dokters- en tandartspraktijken, behandelruimtes (ook bij woonhuizen) waar medische ruimtes worden gebruikt, dienen de elektrotechnische installaties te voldoen aan specifieke voorwaarden voor de veiligheid van het personeel en in het bijzonder van de patiënten. Deze voorwaarden van veiligheidseisen voor laagspanningsinstallaties worden voor bestaande en nieuwe medische ruimtes omschreven in de norm NEN 3134 en de norm NEN 1010.

Medische ruimten worden afhankelijk van het galvanisch contact onderverdeeld in classificaties conform NEN 3134 of NEN 1010 deel 7 in klasse of groepen.

Voor elke classificatie worden specifieke eisen opgegeven in de normen Veiligheidsbepalingen voor elektrotechnische installaties NEN 1010 deel 7 en NEN 3134, zoals o.a. het aanbrengen van een centraal aardpunt tot het aanbrengen van aardlekschakelaars en scheidingstransformatoren.

Elektrospekt heeft jaren lange ervaring met het inspecteren van medische ruimten en is tevens gesprekspartner voor nieuw te bouwen ziekenhuizen of zorginstellingen.