Uitvoeringsplan NEN 3140

Na het uitvoeren van een bedrijfsinventarisatie kan Elektrospekt de opdrachtgever een op maat gesneden uitvoeringsplan leveren. Hierin worden alle elementen die de norm NEN 3140 bevat in modules ondergebracht. Vervolgens zal in overleg met de opdrachtgever per module worden vastgesteld hoe de uitvoering plaats moet vinden en welke tijdslimiet hieraan gekoppeld dient te worden.

Een compleet uitvoeringsplan bestaat uit de volgende modules:

Presentatie NEN 3140 t.b.v. management
Handboek NEN 3140
Opleidingenpakket NEN 3140
Uitvoering van inspecties
Tekeningenbeheer
Thermografie
Uitvoering van toezicht

Bij het aanleveren van een uitvoeringsplan wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld welke modules in aanmerking komen voor uitvoering.
Daarna wordt aan de uitvoering van de diverse onderdelen een tijdslimiet gekoppeld, zodat een overzichtelijke en gestructureerde invoering van de NEN 3140 mogelijk wordt.
Diverse werkzaamheden kunnen in combinatie worden uitgevoerd.