Invoeren van NEN 3140

De wijze van invoeren van de regelgeving conform de NEN 3140 binnen een bedrijf of instelling is sterk afhankelijk van een aantal factoren die voor iedere organisatie verschillend zijn:

• worden door het eigen personeel elektrotechnische werkzaamheden uitgevoerd en zo ja, welke?
• over welke opleidingen beschikken de personen die bovenstaande werkzaamheden uitvoeren en welke opleidingen moeten worden gevolgd volgens de NEN 3140?
• welke personen moeten worden aangewezen in het kader van de NEN 3140?
• welke bepalingen dienen te worden opgenomen in een handboek NEN 3140?
• hoe moet de uitvoering van de inspecties geregeld worden?
• zijn er elektrotechnische tekeningen en zo ja, zijn deze actueel?
• moet het toezicht op de elektrische installatie in eigen beheer plaatsvinden of worden uitbesteed?
• Bovendien zal iedere werkgever bepaalde prioriteiten stellen aan de diverse onderdelen van de NEN 3140 regelgeving.

Dit houdt in dat voor ieder bedrijf een uniek plan zal moeten worden ontwikkeld dat naadloos aansluit op de wensen van de opdrachtgever.